Hakkımızda

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde, trafikte yaşanan ihlallerin denetlenmesine destek olmak amacıyla gönüllü olarak görev yapan, 'trafiği dert edinen' şahısların yer aldığı 'FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ' sistemi bulunmaktadır.

Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneğimiz, ülkemizdeki Fahri Trafik müfettişlerinini çatısı altında toplayarak, fikirlerini, önerilerini ve trafik ve yol güvenliği projelerini hayata geçirmekte, sosyal, kültürel açıdan gelişmelerini ve aralarındaki dayanışmayı sağlamaktadır.

Dernek olarak, trafik ve yol güvenliğinde toplumsal bilinci geliştirmek için; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından düzenlenen panellere ve çalıştaylara katılarak bilgi paylaşımında bulunmaktayız.

Toplumda trafik bilincini geliştirmek amacıyla, fikir vermekte, önerilerde bulunmaktayız. Özellikle trafiğin ilk ve ortaöğrenimden başlamak üzere eğitimin parçası haline getirmek için çalışmalar yapmaktayız.

Trafik ve yol güvenliği için; Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, Avrupa Birliği, Üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler, trafik konularına duyarlı STK’lar, tüm illerimizdeki valilik ve belediyelerle işbirliği yapmak, birlikte veya tek başına ortak projeler üretmek, paneller ve çalıştaylar düzenlemek ayrıca paneller ve çalıştaylara katılarak görüş bildirmek öncelikli hedeflerimizdir.