Üyelik Başvurusu

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ (FTM) ÜYE BAŞVURU FORMU'nu
aşağıdaki linkten indirerek üyelik müracaatı yapabilirsiniz.

Üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Üyelik Formuna EK Olarak;
2 Fotoğraf, (1’er adet) Nüfus cüzdanı, FTM Kimlik ve Dernek banka hesabına yatırılan aidat makbuzunun fotokopilerinin dernek adresine postalanması veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.
------------------------

Dernek Adresi;

Moda cad. No:6 Çakıroğlu İş Merkezi Kat:5 Kadıköy / İstanbul – Türkiye
Tel: +90 216 336 86 06 / E-Posta: info@ftm.org.tr

------------------------

Dernek banka hesabı;

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği İş Bankası Kadıköy Rıhtım Şubesi

IBAN TR33 0006 4000 0011 0253 4043 49

Üyelik Giriş aidatı: 100 TL (bir defaya mahsus) Üye Yıllık aidatı: 50 TL